AMC tổ chức Hội nghị chuyên môn về bảo đảm dịch vụ khí tượng hàng không