Ảnh hưởng “mưa ngâu” tới hoạt động bay tại các sân bay khu vực phía Bắc