Áp dụng tiêu chuẩn phân cách giám sát ATS tối thiểu 3NM trong vùng trời tiếp cận Đà Nẵng