ATTECH phát triển thành công Hệ thống tích hợp dữ liệu giám sát Radar, ADS-B và kế hoạch bay