Bà Poppy Khoza - Cục trưởng Cục HKDD Nam Phi được bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng ICAO 41