Báo cáo về mối nguy hiểm an ninh mạng đối với các nhà cung cấp nhỏ lẻ trong chuỗi cung cấp dịch vụ giao thông vận tải