Bảo đảm an toàn hoạt động bay khi Trung đoàn 921 chuyển đến sân bay Yên Bái