Các nhà chức trách hàng không Châu Á - Thái Bình Dương gặp gỡ tại Diễn đàn về AAM và UAS