Hoạt động chào mừng ngày 08/03/2024 và tuyên dương Nữ cán bộ, CNLĐ tiêu biểu của Công đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Nam