Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam chúc Tết Công ty Quản lý bay miền Nam