Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam: “Phải rất căng thẳng đối phó máy bay Trung Quốc”