Công bố quyết định bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Công ty Quản lý bay miền Trung