Công bố và trao Quyết định nghỉ chế độ Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không