Công tác cung cấp dịch vụ khí tượng tại Trung tâm Khí tượng hàng không Đà Nẵng sau một năm chuyển về VATM