Công tác đảm bảo tin tức hàng không trong tháng “cách ly xã hội” mùa COVID