Công tác dự báo và cảnh báo thời tiết giúp nâng cao an toàn và hiệu quả cho các chuyến bay