Công tác tăng cường bảo đảm an ninh hàng không dịp Lễ Quốc khánh 02/9