Công trình đài KSKL Tuy Hòa: đã hoàn thành phần thô