Công ty Quản lý bay miền Bắc đến thăm Đài KSKL Vân Đồn nhân kỷ niệm ngày Kiểm soát viên không lưu quốc tế