Công ty Quản lý bay miền Bắc phối hợp tổ chức huấn luyện và diễn tập phòng cháy chữa cháy năm 2015