Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức Hội nghị bình giảng công tác điều hành bay Quý II năm 2017