Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức Lễ ra quân đầu năm và Tết trồng cây 2016