Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2018 và phát động ký giao ước thi đua năm 2018