Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức thành công diễn tập ứng phó kỹ thuật tại đài kiểm soát không lưu Cần Thơ, Cà Mau và Rạch Giá