Công ty Quản lý bay miền Nam tổng kết các hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn Tổng công ty và kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam