Công ty Quản lý bay miền Nam trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng Trung tâm Hiệp đồng Tìm kiếm cứu nạn