Công ty Quản lý bay miền Trung hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022