Công ty Quản lý bay miền Trung ký kết Văn bản hiệp đồng với Trường hàng không New Zealand và các đơn vị Quân sự