Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức Hội nghị giảng bình an toàn lĩnh vực kỹ thuật tháng 01/2022