Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức Hội nghị giới thiệu, hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử