Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức thực hành phương án Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021 tại các cơ sở