Công ty Quản lý bay miền Trung trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng