Công ty TNHH Kỹ thuật quản lý bay hoàn thành công tác bay kiểm tra hiệu chuẩn các thiết bị dẫn đường tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn