Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay: Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11