Cục Hàng không Việt Nam kiểm tra an toàn khai thác tại Trung tâm Cảnh báo thời tiết - Trung tâm Khí tượng hàng không