Cục Hàng không Việt Nam kiểm tra công tác chuẩn bị đưa Đài kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất mới vào khai thác