Cuộc thi Phụ nữ ngành Hàng không qua truyền thông đa phương tiện