Đài KSKL Liên Khương tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023