Di dời hệ thống quan trắc khí tượng tự động AWOS tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất