Đội bay kiểm tra hiệu chuẩn quyết tâm thực hiện tốt đợt bay lần 1 năm 2017 chào mừng Ngày thành lập Công ty