Đóng cửa Cảng hàng không quốc tế Phú Bài từ ngày 20/3 đến tháng 11/2013 để sửa chữa