DSNA Pháp tiên phong tích hợp dịch vụ khí tượng trên SWIM