Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Trung được tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc