Hội nghị công tác phối hợp- hiệp đồng Quản lý điều hành bay giữa Trung tâm Quản lý luồng không lưu và các hãng hàng không