Hội nghị giảng bình, rút kinh nghiệm công tác bảo đảm An ninh hàng không tại Công ty Quản lý bay miền Trung năm 2022