Hội nghị Người lao động Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không năm 2018