Hội thảo phổ biến, huấn luyện phương pháp tính toán năng lực điều hành đường cất hạ cánh và phân khu áp dụng cho Hàng không dân dụng