Hội thảo “Vượt qua khủng hoảng, phát triển bền vững ngành Hàng không Việt Nam”