Hướng đi cho ngành hàng không để đạt mục tiêu không phát khí thải vào năm 2050