Khai thác đường hàng không song song, vệt bay sử dụng dẫn đường khu vực RNAV5 trục Bắc - Nam